Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej

Osoba odpowiedzialna: mł.bryg. mgr KATARZYNA STANIEC 

Telefon: (32) 262 32 62 wew. 100

Fax: (32) 264 28 25 

e-mail:

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Składnica akt w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej prowadzona jest w oparciu o zarządzenie Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.09.2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją nie archiwalną w resorcie spraw wewnętrznych. Akta ze składnicy akt w godzinach urzędowania Komendy udostępnia zgodnie z zasadami określonymi w w/w zarządzeniu.