Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej działa w oparciu o niżej wymienione podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. Nr 147, poz. 1230 z 2002 r. z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm. )
  3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. Nr 91, poz. 577 z późn. zm.)
  4. Regulamin Organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.

Ustawy

Rozporządzenia

Zarządzenia

Akty prawa wewnętrznego