Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej

         2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej określa tabela.

Lp.

Stanowiska służbowe/komórka organizacyjna

Komendanci

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Wydział Katermistrzowsko - Techniczny

Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza

Sekcja Finansów

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno - Kadrowych

JRG

Razem

 

RC*

RZ*

RC

RZ

RC

RZ

RC

RZ

RC

RZ

RC

RZ

RC

RZ

RC

RZ

 

1

Oficerskie

 

Komendant Miejski

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

 

2

Zastępca Komendanta Miejskiego

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

 

3

Dowódca JRG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

0

 

4

Zastępca Dowódcy JRG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

0

 

5

Naczelnik wydziału

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

 

6

Kierownik sekcji

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0

 

7

Starszy specjalista

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

0

 

8

Dowódca zmiany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0

3

 

9

Dowódca sekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0

6

 

10

Dyżurny operacyjny

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

 

Razem oficerskie

2

0

1

2

1

0

3

0

0

0

0

0

2

9

9

11

 

10

Aspiranckie

Dyżurny operacyjny

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

 

11

Pomocnik dyżurnego operacyjnego

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

 

12

Dowódca zastępu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0

15

 

13

Starszy specjalista ratownik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0

3

 

14

Starszy inspektor

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0

 

Razem aspiranckie

0

0

1

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

18

3

22

 

15

Podoficerskie

Starszy operator sprzętu specjalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0

15

 

16

Operator sprzętu specjalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0

6

 

17

Specjalista ratownik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0

15

 

18

Starszy ratownik kierowca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

0

9

 

19

Starszy ratownik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0

6

 

20

Główny księgowy

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

0

 

21

Starszy technik

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

0

 

Razem podoficerskie

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

51

3

51

 

22

KSC stanowiska specjalistyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

Razem stanowiska specjalistyczne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

27

cywilne stanowiska pomocnicze

Starszy technik

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

0

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

Razem stanowiska pomocnicze

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

 

RAZEM

2

0

2

6

4

0

3

0

2

0

1

0

2

78

16

84

 

 

RC - codzienny rozkład czasu służby i system pracy codzienny

 

RZ - zmianowy rozkład czasu służby i system pracy zmianowy