Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej

DO ZADAŃ JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NALEŻY:

realizacja zadań określonych w szczególności w § 8  i § 14 

Regulamu Organizacyjnego KM PSP

zadania wspólne

zadania JRG