Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej

Zakłady Zwiększonego Ryzyka

Zarządzenie numer: ZZR Dąbrowa Górnicza z dnia: 2016-01-01

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 grudnia 2015 roku, w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2145), podaję do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zlokalizowanego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza: Szczegółowe informacje o działalności zakładu i zagrożeniach są publikowane na stronie internetowej tych zakładów. Wykaz informacji o ZZR poniżej:

Dane Sarpi.pdf