Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej

KM PSP w Dąbrowie Górniczej zajmuje grunty o powierzchni 16851m². Grunty te są własnością skarbu państwa. Na powyższym terenie zlokalizowane są obiekty KM PSP  o łącznej powierzchni użytkowej 2,228m².

Majątek własny:

  • .............................
  • .............................
  • .............................
  • .............................

Majątek użyczony z:

  • KW PSP Katowice
  • .............................
  • .............................
  • .............................
  • .............................

eksploatowany przez tutejszą Komendę: